Bi-O Hinterwandofen nur 200 mm Einbautiefe
Bi-O Hinterwandofen nur 200 mm Einbautiefe
Leistungsklassen: 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12 kW